توضیحات پروژه

الی القدس

کلیپ نقاشی برای خونخواهی حسین (ع) به سوی قدس می رویم…
در آستانه ی اربعین حسینی ۱۳۹۵/ نجف اشرف