توضیحات پروژه

با رمز یا زهرا حماسه آفریدیم
به سفارش معاونت فرهنگی هنری سپاه امام رضا علیه السلام
۱۳۹۷

.
تکنیک گلدوزی

.
طرح و اجرا: محمد رضا میری
پشتیبانی تولید: جواد خانی
گلدوزی: پرده دوزی شریف
عکس: حسن صلواتی

•لینک فایل هدیه
http://golmikh.com/wp-content/uploads/2019/02/فاطمبه-سایت.jpg