توضیحات پروژه

با رمز یا زهرا حماسه آفریدیم
به سفارش معاونت فرهنگی هنری سپاه امام رضا علیه السلام/ ۱۳۹۷

طرح و اجرا: محمد رضا میری
پشتیبانی تولید: جواد خانی
گلدوزی: پرده دوزی شریف
عکس: حسن صلواتی

•لینک فایل هدیه