توضیحات پروژه

کلیپ نقاشی علمای شهید جهان اسلام

در آستانه ی اربعین حسینی ۱۳۹۵/ نجف اشرف