توضیحات پروژه

نقاشی رزان و لیلی

ترسیم شده در صحن قدس حرم مطهر رضوی

 

تدوین: رضا غریبی

 

فایل گرافیک اثر

•فایل هدیه پوستر فارسی

•فایل هدیه پوستر انگلیسی