توضیحات پروژه

نقاشی رزان و لیلی

ترسیم شده در  صحن قدس حرم مطهر رضوی

ابعاد: ۱۴۰ در۲۰۰

 

 

•لینک هدیه پوستر فارسی

•لینک هدیه پوستر انگلیسی

•لینک ویدئوی نقاشی