توضیحات پروژه

جهت تقدیم به خانواده شهید سید محمد حسین‌زاده
ابعاد: ۵۰ در ۷۰