توضیحات پروژه

کلیپ نقاشی شهید مدافع حرم حسین براتی
جهت تقدیم به فرزندان شهید

تصویر: جواد خانی، رضا غریبی
تدوین: رضا غریبی
هماهنگی و پشتیبانی: سید حامد معلمی