توضیحات پروژه

تصویرسازی شهید مدافع حرم حسین براتی جهت تقدیم به فرزندان شهید
مجتمع فرهنگی آموزشی حسان پاکدشت/ دی ۱۳۹۷

ابعاد ۵۰ در ۷۰

• لینک فایل هدیه
• مشاهده کلیپ نقاشی