توضیحات پروژه

نقاشی چهره شهید مدافع حرم مهندس حسن رجایی‌فر

جهت تقدیم به خانواده شهید

نقاشی شده در کتابخانه مردمی امیرحسین فردی

اسفند ۹۶