توضیحات پروژه

کلیپ نقاشی شهید مدافع حرم روح الله قربانی
جهت تقدیم به فرزندان شهید

تصویر: جواد خانی – رضا غریبی
تدوین: رضا غریبی
هماهنگی و پشتیبانی: سید حامد معلمی