توضیحات پروژه

تصویرسازی شهید مدافع حرم روح الله قربانی جهت تقدیم به برادر شهید
مجتمع فرهنگی آموزشی حسان پاکدشت/ دی ۱۳۹۷

ابعاد  ۵۰ در ۷۰

• لینک فایل هدیه
• مشاهده کلیپ نقاشی