توضیحات پروژه

اثر نقاشی نقش ارادت

ترسیم شده در صحن جامع حرم مطهر رضوی

به سفارش آستان قدس روضوی

نقاشی: سید محمدرضا میری

خوشنوسی: روح الله فضلی

مدیر پروژه: رضا غریبی

همکاران: حسن افخمی، جواد غریبی،

عکس: محمد حسن صلواتی

ادیت: آزاده قربانی

ابعاد: ۲۸۰ در ۴۷۰

 

•لینک قابل هدیه

•لینک کلیپ نقاشی

•لینک کلیپ گزارش خبری نقاشی