توضیحات پروژه

تیزر کمپین عروسی خوبان، کمک به ۸۸۸ زوج جوان سیل زده

تصویرسازی و طراحی نشان: سید محمدرضا میری
انیمیت نشان: زهرا یوسفی
انیمیت موشن گرافیک: سمیه میرزائی
تدوین: رضا غریبی، سمیه میرزایی
نریشن: مصطفی حسن زاده
مدیر پروژه: رضا غریبی