توضیحات پروژه

طراحی پوستر مناره (طرح رصد و تقویت ظرفیت‌های هنر مسجدی)
به سفارش حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی/ فروردین ۱۳۹۸

عکاسی: رضا غریبی، حسن صلواتی
پشتیبانی: صادق گنابادی، آزاده قربانی