توضیحات پروژه

هرگز به زیر بیرق دشمن نمیرویم  تا پرچم عزای حسینی کنار ماست

به سفارش معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه امام رضا علیه السلام
خوشنویسی: روح الله ابوالفضلی

۱۳۹۷