توضیحات پروژه

کلیپ شبکه افق پیرو نقاشی “نقش ارادت”

جهت تقدیم به خانواده شهید علیرضا توسلی

اثر نقاشی ۳ در ۴

ترسیم شده در صحن جامع حرم مطهر رضوی

مهر ۹۶