توضیحات پروژه

با رمز یا زهرا حماسه آفریدیم

به سفارش معاونت فرهنگی هنری سپاه امام رضا علیه السلام/ ۱۳۹۷

• طرح و اجرا: محمد رضا میری
• پشتیبانی تولید: جواد خانی
• گلدوزی: پرده دوزی شریف
• عکس: حسن صلواتی

• دانلود فایل قابل چاپ