والدین شهیدی با استناد به جمله امام که ((اسلام به شما شهید پروران افتخار می کند )) سر بلندی خود را با این جمله بر پیشانی خانه خویش ، انشاء نموده اند : (( عزیزم اصغر جان با شهادتت افتخار بزرگی نصیب خانواده ات نمودی .))
بعد از گذشت چندین سال، این افتخار همچنان بر تارک اهل آن خانه می درخشد.

golmikh-popart-209
• مشهد، خیابان آیت الله عبادی ، کوچه‌ی شهید رحمانی.

golmikh-popart-207

 

 

 

 

 

 

 

 

• مشهد، بلوار شهید کامیاب، کوچه‌ی درمانگاه حجتی.

و نمونه‌ای دیگر از خانه‌ی یک شهید که با تصویر شهید آراسته شده است.

golmikh-popart-219

 

 

 

 

 

 

 

 

• مشهد، چهارراه خواجه ربیع.

بچه های پایگاه بلال برای جذب نیرو تبلیغ کرده اند . تکنیک آنان فقط این کلیشه و رنگ نیست، بلکه تکیه شان بر سبقت بلال در اذان گویی برای پیامبر اسلام است . آری شعارهای تبلیغاتی هر دوره به ارزشهای رایج آن دوره نگاه می کند.

golmikh-popart-205

 

 

 

 

 

 

 

 

• مشهد، خیابان آیت الله کاشانی ، بعداز کوچه‌ی یخدان.

و نمونه‌ی دیگر از جذب نیروی پایگاه شهید حق بین که قبلا در خیابان شفق مشهد بر دیوار نقش بسته بود.

golmikh-popart-206

 

 

 

 

 

 

 

 

و دیوارهایی که یاد شهیدان و دفاع مقدس را هنوز در زیر فشار زمان و ‌آفتاب بر روی خود حفظ کرده‌اند.

golmikh-popart-216

 

 

 

 

 

 

 

 

• مشهد، خیابان شهید نواب صفوی (پایین خیابان).

golmikh-popart-215

 

 

 

 

 

 

 

 

• مشهد، خیابان شهید نواب صفوی (پایین خیابان)

golmikh-popart-210

• مشهد، خیابان آیت الله عبادی.

golmikh-popart-208

 

 

 

 

 

 

 

 

• مشهد، خیابان آیت الله عبادی.

ما برنده‌ی جنگ هستیم. (امام خمینی)

golmikh-popart-212

 

 

 

 

 

 

 

 

• مشهد، تپل محله.

بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می‌شود. (امام خمینی)

golmikh-popart-211

 

 

 

 

 

 

 

 

• مشهد، خیابان آیت الله عبادی، کوچه‌ی کارخانه کبریت.

golmikh-popart-213

 

 

 

 

 

 

 

 

• مشهد، خیابان طبرسی.

golmikh-popart-203

 

 

 

 

 

 

 

 

• تهران، خیابان استخر، کوچه‌ی شهید مظفری خواه.

golmikh-popart-217golmikh-popart-218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• مشهد، خیابان شهید نواب صفوی (پایین خیابان)

golmikh-popart-200

 

 

 

 

 

 

 

 

• تهران، خیابان استخر، کوچه‌ی شهید مظفری خواه.

سه دیوار نوشته در سه نقظه از کشور، که به ترتیب یادآور ورود حضرت امام به ایران اسلامی، دوران زعامت ایشان و ارتحالشان است.

golmikh-popart-065

 

 

 

 

 

 

 

 

•سبزوار

golmikh-popart-062

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس از زهــــرا وطن دوســــت شریـــــف

• مشهد، خیابان وحید.

golmikh-popart-201golmikh-popart-202

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس از محدثه فراهانی

• تهران، خیابان استخر.
هنوز البته در گوشه و کنار دیوار نوشته‌هایی از مجاهدین خلق (منافقین) نیز به چشم می‌خورد.

golmikh-popart-221golmikh-popart-222

 

 

 

 

 

 

 

 

• مشهد، خیابان شهید نواب صفوی، پایین خیابان.

golmikh-popart-214

 

 

 

 

 

 

 

 

•گرگان، پشت مسجد جامع.