سیمای مسیحایی از آن جهت به تصاویر امام می‌نگرد تا نکات ذیل را دریابد:

۱- پوسترهای نابی که هم از حیث تصویر و هم از جهت نسخه‌ی چاپی کمیاب است.
۲-قالب‌های متنوع و متفاوتی که مردم تصویر محبوب خود را در آن چاپ و نصب کرده‌اند.
۳-عمق و تنوع حضور تمثال امام از سال‌های دور در اماکن مختلف و همچنین گستردگی جغرافیایی این حضور.
۴-علاقه و اهتمام مردم به نگهداری تمثال حضرت امام به عنوان تصویری مقدس، علیرغم قدمت وکهنگی یک نسخه.
۵- بررسی خمینی خواهی عظیم، آنهم نه از نوع دولتی و سازمانی. بلکه از جنس مردمی‌اش.

روز نهم دی ماه ۱۳۸۸ از چند جهت روز ویژه و بی نظیری بود.یکی از این جهات، حضور خودجوش اقلام تبلیغی، عکس‌ها، پلاکاردنوشته‌ها و پوسترها در دست مردم بود. این بار مردم منتظر اقلام آماده‌ی تبلیغی از طرف سازمان‌های دولتی نماندند. بعضی با ماژیک و مقوا پلاکارد ساخته بودند

[۱]. نهضت مردمی پوستر انقلاب با پول بانیان مردمی پوسترهای خود را چاپ کرده بود و در میان مردم توزیع می کرد[۲] و بالاخره، بعضی دیگر قابها و عکس‌های حضرت امام را که از سالیان دور در خانه داشتند بر روی دست گرفته و به خیابان آمده بودند تا ضد انقلابی که هم خودش را پشت اسم امام پنهان می‌کرد و هم عکس امام پاره می‌کرد را رسوا کنند.

آنچه در این یادداشت می‌آید نمونه‌هایی از همین عکس‌ها است.
نمی دانم کدام انسان بر سر گنج نشسته و باذوقی، پوسترهای چاپ دهه۵۰‌ی و بلکه ۴۰ از تمثال امام را از گنجه‌ی خانه‌اش بیرون کشیده بود و در راهپیمایی۹دی میان مردم تقسیم کرده بود که هر چه دویدم تا یک پوستر هم نصیب من بشود، به گرد پایش هم نرسیدم! چند نمونه‌ی زیر از همان
پوسترهاست در دست مردم مشهد در راهپیمایی عظیم حمایت از ولایت:

golmikh-popart-142golmikh-popart-143

golmikh-popart-144golmikh-popart-140

golmikh-popart-146 golmikh-popart-147 golmikh-popart-145golmikh-popart-141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• و این هم تصویری از امام در نوفل لوشاتو در دست مادر سالخورده‌ای که دوست نداشت چهره‌اش در عکس من باشد، ولی اصرار داشت که از عکس امام عکاسی کنم.

golmikh-popart-150golmikh-popart-149

 

 

 

 

 

 

 

 

• و این جوان هم، عکس قدیمی امام را پلاکارد کرده بود و در۲۲بهمن در مشهد به خیابان آورده بود. این تصویر مربوط به سال ۵۸ در دوران اقامت حضرت امام در قم است.


[۱] نمونه‌های این پلاکاردها را می توانید در یادداشت هنر راهپیمایی ببینید.[۲] سایت رسمی نهضت مردمی پوستر انقلاب