کارت‌هــای عروسی

گر چه پیش از این ها زیاد با رفقا صحبت از تهیه‌ی یک پک کامل ملزومات عقد و عروسی برای زوج های مُدگریز شده بود که هم کارت داشته باشد هم دسته گل هم موسیقی و نوای مجلس هم... و اگر چه سال‌های قبل که صحبت از سبک زندگی اسلامی-ایرانی بود، بارها به این رسیده [...]