توضیحات

تیزر فراخوان طراحی سر در ورودی مشهد مقدس.

طراحی گرافیک و کارگردان: سید محمدرضا میری
تصویربردار: سید مهدی کلالی
تدوین: مهدی رضایی
تهیه شده در گروه هنری مصور/ ۱۳۹۱