توضیحات

جهت استفاده در هیئات، روضه‌ها یا سر در منازل؛
هرگونه استفاده جهت فروش، تجاری‌سازی یا انتفاع مالی، ممنوع و شرعا دارای ایراد است.