دوست عزیزم مهدی آقای یک پسر، سالهاست که دغدغه تولید محصول با هویت اسلامی-ایرانی و بویژه رضوی را دارد، و کارنامه ای ارزشمند در این زمینه داراست. امسال، با ابتکار عمل او، موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی، اقدام به برگزاری جشنواره هنر رضوان نموده است. جشنواره ای متفاوت، که تلاش می کند تا آرایه های منقوش بر حریم قدس رضوی را بر روی محصولات کاربردی بنشاند.
حقیر نیز، سهمی کوچک در شورای برنامه ریزی این جشنواره دارم.
به لطف خدا، روز گذشته با حضور اساتید گرانقدر، از پوستر این جشنواره رونمایی شد و رسما کار خود را آغاز نمود. از هنرمندان خوش ذوق و مبتکر دعوت میکنم این جشنواره را دنبال نمایند و از مفاد فراخوان و رویدادهای آن مطلع گردند.

golmikh-news-236

golmikh-news-234golmikh-news-237golmikh-news-235