در آستانه‌ی یوم‌الله ۱۳ آبان رزمایش رسانه‌ای مرگ بر آمریکا با هدف تولید محصولات ضد آمریکایی در پنج شاخه‌ی گرافیک، نماهنگ، شعر، طنز و جوامع مجازی برگزار گردید.
مدیریت کارگاه گرافیک این رزمایش دو روزه، بر عهده‌ی سید محمّدرضا میری و علیرضا تقوایی بود.

golmikh-news-29golmikh-news-26
golmikh-news-28

golmikh-news-25

golmikh-news-23
golmikh-news-24golmikh-news-21
golmikh-news-22