سومین فراخوان کشوری نهضت مردمی پوسترانقلاب باعنوان “حبل الله” و موضوع وحدت توسط  نهضت مردمی پوسترانقلاب و کانون هنر شیعی و با همکاری مسجد مقدس جمکران، سازمان زیباسازی شهر تهران، یادمان فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی سرچشمه و اتحادیه بین المللی امت واحده منتشر شد.

دراین فراخوان که باتوجه به ضرورت وحدت دنیای اسلام در موقعیت کنونی و خلاء موجود در محصولات هنری و رسانه ای اعلام شده است، موضوعاتی همچون دشمنان، الگوهای وحدت، مشترکات، تفرقه و… دراختیارعلاقه مندان قرارگرفته است.

همچنین کارگاه کشوری این فراخوان با حضوراساتید گرافیک و صاحبنظران حوزه وحدت، ٢۴تا٢٧آذرماه درقم  برگزار خواهد شد. علاقه مندان برای شرکت دراین کارگاه می توانند تا تاریخ ۲۱آذر مطابق شرایط مندرج درفراخوان نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
همچنین امکان ارسال آثار به صورت اینترنتی تا تاریخ ۱دی وجود دارد.
گفتنیست آثار این فراخوان توسط شبکه های فعال در جهان اسلام توزیع و بدست مخاطبین خواهد رسید.