مراسم رونمایی از پانزدهمین دیوارنگاره حرم مطهر رضوی
با عنوان تجلی ارادت در بارگاه خورشید
با موضوع روند عمران و توسعه ابنیه حرم مطهر در ادورار مختلف تاریخی
اسفند ۱۴۰۲

عکس ها از: سید مهدی انتظاری