رویداد هنری من القدس الی القدس
با موضوع حمایت از مردم مظلوم غزه
برگزار شده توسط مرکز رسانه‌ای آستان قدس رضوی در صحن قدس حرم مطهر
آبان ماه ۱۴۰۲