• هفتمین جلسه شورای سیاست گذاری هنرهای تجسمی بنیاد روایت فتح با موضوع بزرگذاشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در روز جانباز همراه با تقدیر از جانباز هنرمند سید ناصر شجاعی طباطباعی برگزار شد.

 

golmikh.news.shora-01

golmikh.news.shora-02

golmikh.news.shora-03

golmikh.news.shora-04

golmikh.news.shora-05

golmikh.news.shora-06

golmikh.news.shora-07

golmikh.news.shora-08