کارگاه تولید پوستر قدس، پایتحت جاوید در آستانه روز قدس ۱۳۹۶ توسط حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان برگزار شد.

در این کارگاه که با حضور اعضای دفتر گرافیک حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی برگزار گردید، علی کمیلی و حمید فخار به طرح مباحث محتوایی، تاریخی و گونه‌شناسی مبلمان شهری فلسطین اشغالی پرداختند.

لازم به ذکر است هنرمندان طی دو روز زیر نظر سید محمدرضا میری به ایده پردازی و خلق پوستر نیز پرداخته و آثاری را ارائه دادند.

golmikh-news-ghods-03
golmikh-news-ghods-01
golmikh-news-ghods-02
golmikh-news-ghods-04
golmikh-news-ghods-05
golmikh-news-ghods-07
golmikh-news-ghods-08
golmikh-news-ghods-09
golmikh-news-ghods-10
golmikh-news-ghods-06

•لینک کلیپ کارگاه تولید پوستر قدس، پایتخت جاوید