در این کارگاه که توسط دبیرخانه جشنواره عمار نیشابور و در محل مجمع انصار الحسین(ع) برگزار شد، دو مبحث خدمات متقابل انقلاب و گرافیک، و همچنین مقدمات تولید پوستر ایده محور در جمع فعالان نیشابور مطرح گردید.

کارگاه نیشابور

kargah-neyshabur-93-1