کارگاه کتیبه نگاری رضوی
با همکاری بنیاد بین المللی فرهنگی هنری رضوی، آستان قدس رضوی، موکب آرت و هیئت هنر
در محل بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی،
همراه با تجلیل از استاد مسعود نجابتی به مناسبت روز معلم
اردیبهشت ۱۴۰۲