بخشی از امروز را مشغول نوشتن پشت لباس فرم بچه‌های خادم‌الشهدا بودم.
بچه‌هایی از قزوین و هرمزگان و‌ لرستان و…
همه کپسول صفا و انرژی.
هر کس برای خودش یک جمله انتخاب می‌کرد تا بنویسم. اما پرتکرارترین واژه‌هایشان اینها بود:
زهرا، ولایت، شهادت…

golmikh-news-053golmikh-news-052golmikh-news-050  golmikh-news-056golmikh-news-055golmikh-news-054golmikh-news-051