گزارش تصویری نقاشی دیواری در منطقه نهر خیّن/ اسفندماه۹۴

golmikh-news-065   golmikh-news-062golmikh-news-064    golmikh-news-059golmikh-news-067golmikh-news-066 golmikh-news-058golmikh-news-063 golmikh-news-057golmikh-news-061