کارگاه آموزشی روش‌های ایده پردازی و نمادشناسی، با تدریس سید محمدرضا میری در جمع تیم خبرنگار کوله پشتی دانشگاه امام صادق علیه السلام.

golmikh-news-241golmikh-news-240 golmikh-news-242  golmikh-news-244golmikh-news-243