کارگاه نیم روزه‌ی «درباره نماد…» با همکاری نهضت مردمی پوستر انقلاب و موسسه پیشگامان عصر توسعه و عدالت در نیشابور برگزار شد.
سید محمدرضا میری در این کارگاه به معرفی دسته بندی‌های مختلف نماد و الزامات خلق نمادهای جدید پرداخت. همچنین شرکت کنندگان در کارگاه به تمرین شناخت و خلق نمادهای تصویری پرداختند.

این کارگاه روز دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ در سالن اداره بهداشت شهرستان نیشابور برگزار گردید.

golmikh-news-068   golmikh-news-071golmikh-news-070jpggolmikh-news-069