دومین روز از کارگاه «پوستر برای دفاع» ، در حوزه هنری خراسان رضوی و با حضور سید محمدرضا میری برگزار شد.
بیست و یک هنرمند شرکت کننده در این کارگاه، ضمن فراگیری روش‌های ایده پردازی و دستیابی به ایده از مسیر تصویر، دست به خلق پوسترهایی با موضوع دفاع امروز زدند.
تاکید بر اجرای پوسترها با تکنیک های دستی، از ویژگی‌های این کارگاه بود.

جلسه‌ی نقد آثار تولید شده، در هفته آینده برگزار خواهد شد.

golmikh-news-250golmikh-news-256golmikh-news-255golmikh-news-257golmikh-news-253 golmikh-news-251 golmikh-news-252golmikh-news-254