•پروژه‌ی تولید مجموعه نمایشگاهی منتظران 

•به سفارش اداره تبلیغات حرم مطهر رضوی 

•طراحی گرافیک و لی‌اوت: محمدرضا میری
•مدیر پروژه: رضا غریبی