• پروژه نجات در پناه تو

• به سفارش مرکز تولید محصولات رسانه‌ای و تبلیغاتی آستان قدس رضوی

• مدیر پروژه:رضا غریبی
• طراحی و تصویر سازی: سید محمدرضا میری
• کارگاه ایده پردازی و تولید محتوا: محمدجواد /امیر خالقی/ محمدجواد میری/ محمدرضا میری/ رضا غریبی
• پشتیبانی آکسسوار عکاسی : مصطفی نادری پور
• عکاس پرسوناژ: رضا غریبی
• پرسوناژ عکاسی: احسان بیگی /علی وفایی/مصطفی نادری پور/رضا غریبی/سمیه میرزایی