• رول آپ های تبلیغات شهری نقاشی کودکان

• به سفارش سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد/ فرهنگسرای انقلاب تهران

• مدیر هنری: سید محمدرضا میری

• طراحان گرافیک: منصوره جوادی پور/ ریحانه سادات سجادی/ سمیه صاحبی/ آزاده قربانی/ سید محمدرضا میری
• هنرمندان خردسال: محمدعلی جوادی پور/ محمدمهدی رستگار/ حسین قربانی/ پارسا لایقی/ معصومه سادات میری

همیشه گرفتن خروجی گرافیکی از آثار مردم خواه هنری و خواه کاربردی، وجهه‌ی همت ما بوده است. شناختن ارزش‌های بصری دستخط‌ها و دستنگاره‌های مردمی در این راستا بسیار مهم است.

استفاده از آثار مردم در پروژه‌های مختلفی تجربه شده بود امّا این بار با پیشنهاد دوستان سعی شد از نقاشی‌های پرانرژی و پویای کودکانه در تبلیغات شهری استفاده شود.ما بنا نداشتیم نقاشی کودکان را مستقیماً در بیلبردها و رول آپ‌ها اکران کنیم، بلکه قصد ما گرفتن ایده، کاراکتر، نوع رنگ آمیزی، بافت های موجود در نقاشی و سپس یک باز طراحی اساسی بوده است. چیزی که نسبتاً در آن موفق بوده ایم.
همکاری خوب، خلاقانه و از سر حوصله‌ی کودکان هنرمند مهمترین پارامتر در موفقیت این پروژه‌ها بوده است، که البته نتیجه‌ی نوع خاص برخورد و تعامل هنرمندان گرافیست با آنان است.

این تجربه در دهه‌ی فجر سال۹۳ آغاز شد، در اعیاد شعبانیه و دهه‌ی کرامت سال ۹۴ ادامه یافت و اوج آن در مجموعه پوسترهای استقبال از شهدای غواص در مقابل دید ناظران قرار گرفت. بازتاب‌های رسانه ای، اکران‌های متعدد و استقبال مخاطبین نشان داد راهی که آغاز کرده‌ایم، همچنان قابل پیشروی و تکامل است.

golmikh-projects-nk-02 golmikh-projects-nk-03  golmikh-projects-nk-08 golmikh-projects-nk-07  golmikh-projects-nk-11 golmikh-projects-nk-12 golmikh-projects-nk-13 golmikh-projects-nk-14 golmikh-projects-nk-15 golmikh-projects-nk-16  golmikh-projects-nk-17
golmikh-projects-nk-04
golmikh-projects-nk-10golmikh-projects-nk-06golmikh-projects-nk-09
golmikh-projects-nk-18