• پروژه تولید رول آپ شهری دهه فجر ۱۳۹۳

• به سفارش سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری مشهد

• مدیر هنری: سید محمدرضا میری

• مدیر تولید: علی قربانیان، مهدی احمدی خباز

• طراحان مجموعه: محمود بازدار، ثویبه پروین، محمد رازقی، محبوبه جوادی‌پور، منصوره جوادی‌پور، حمید قربان‌پور، مصطفی نادری پور