• پروژه‌ی تولید مجموعه پوستر نمایشگاهی صدای پای پدر با موضوع نقش پدر در خانواده

• به سفارش سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد

• مدیر هنری: سید محمدرضا میری

• طراحان مجموعه: آرزو آقابابائیان/ محمود بازدار/ مهدی جعفری/ محبوبه جوادی پور/ منصوره جوادی پور/ ریحانه سادات سجادی/ سمیه صاحبی/ حمید قربان پور/ آزاده قربانی/ حامد مغروری/ سید محمدرضا میری/ مصطفی نادرپور

• تامین محتوا و پژوهش: حجت السلام محمد جواد قاسمپور

• اشعار: زهرا بشری موّحد

• طراح نشان نوشته: حمید قربان پور

• نقش پدر در خانواده و وظیفه‌ی افراد خانواده در مقابل پدر، جهت حفظ جایگاه واقعی او برای ایفای نقش حقیقی خود، موضوعی است که در این مجموعه به آن پرداخته شده.
آموزش مهارت‌های خانواده می‌تواند یکی از کارکردهای پوسترهای نمایشگاهی باشد. هماهنگی محتوا و نمادشناسی مناسب در چنین محصولاتی بسیار مهم است.
کشف نمادهای جدید و پرهیز از تکرار، وجهه‌ی همّت طراحان این مجموعه بوده است. البته نقش اساسی ادبیات و اشعار تولید شده در الهام بخشی ایده‌های تصویری را  نمی توان نادیده گرفت.

golmikh-projects-spp-01 golmikh-projects-spp-02 golmikh-projects-spp-03 golmikh-projects-spp-04 golmikh-projects-spp-09 golmikh-projects-spp-15 golmikh-projects-spp-14 golmikh-projects-spp-13 golmikh-projects-spp-11 golmikh-projects-spp-10 golmikh-projects-spp-16 golmikh-projects-spp-17 golmikh-projects-spp-18 golmikh-projects-spp-19 golmikh-projects-spp-20