• پروژه‌ی تولید مجموعه بیلبورد بسیج می‌شویم

• به سفارش معاونت اجتماعی-فرهنگی سپاه امام رضا

• مدیر هنری: سید محمدرضا میری
• مدیر پروژه: رضا غریبی
• تیم ایده‌پردازی: سید محمدجواد میری، سید محمدرضا میری، رضا غریبی
• محتوا و ادبیات: سید محمدجواد میری، سید محمدرضا میری
• طراحی کاراکتر اولیه: زهرا قنادی
• تصویرساز و طراح گرافیک: سید محمدرضا میری
• طراح بک گراند، لی اوت و تبدیلات: آزاده قربانی

مشاهده موشن‌گرافیک‌های تولیدی

golmikh-projects-bm-01golmikh-projects-bm-02golmikh-projects-bm-06 golmikh-projects-bm-07 golmikh-projects-bm-04golmikh-projects-bm-03golmikh-projects-bm-05  golmikh-projects-bm-08golmikh-projects-bm-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• بازتاب‌ها:

golmikh-news-bm-07
golmikh-news-bm-06
golmikh-news-bm-04
golmikh-news-bm-02
golmikh-news-bm-01golmikh-news-bm-05