• پروژه‌ی تولید پوستر به انتظار برخیزیم

• به سفارش فرهنگسرای انتظار شهرداری مشهد

• مدیر هنری: سید محمدرضا میری

• مدیر پروژه: محمد لطفی

• طراحان مجموعه: آرزو آقاباباییان، محمود بازدار، ثویبه پروین، ساره ذبیح، محبوبه جوادی‌پور، منصوره جوادی‌پور، مهدی جعفری، محمد رازقی، ریحانه سادات سجادی، سمیه صاحبی، آزاده قربانی، سید محمدرضا میری، هاله سادات وجدانی، مصطفی نادری پور

• طراح نشان‌نوشته: حمید قربانپور