• پروژه تولید پوستر به هوای تو

• به سفارش مسجد مقدس جمکران

• مدیر هنری: سید محمدرضا میری

• طراحان مجموعه: حامد امامی، محمود بازدار، مهدی جعفری، زینب ربانی‌خواه، مرجانه رنجبر، مهدی عسکری، حمید فخار، حمید قربان‌پور، حامد مغروری، مهلا میرزایی

• طراح نشان‌نوشته: حمید قربان‌پور