• پروژه تولید بیلبوردهای شهری حق را بشناس

• به سفارش روابط عمومی شهرداری مشهد

• طراح گرافیک و تصویرساز: سید محمدرضا میری
• محتوا و ادبیات: سید محمدجواد میری، مهدی ندایی
• خوشنویسی: روح الله ابوالفضلی
طراحی نشان‌نوشته و تبدیلات: آزاده قربانی

• بازتاب‌ها: