• به مناسبت روز جهانی قدس ۱۴۰۰
• اردیبهشت ۱۴۰۰

• به سفارش فرهنگسرای امت

• تصویرسازی و طراحی گرافیک: سید محمدرضا میری
• مدیر پروژه: رضا غریبی
• نشان نوشته و تبدیلات: آزاده قربانی