• پروژه تولید بیلبورد شهری عید از خود گذشتگی

• به سفارش روابط عمومی شهرداری مشهد

• مدیر هنری: سید محمدرضا میری
• محتوا و ادبیات: سید محمدجواد میری، مهدی ندایی
• عکس: حسن صلواتی
• خوشنویسی: روح الله ابوالفضلی
• طراحی نشان‌نوشته: جواد خانی
• لی‌آوت و تبدیلات: آزاده قربانی