• پروژه‌ی تولید پوستر یـــد واحده

• به سفارش آستان‌قدس رضوی

• مدیر هنری: سید محمدرضا میری

• طراحان مجموعه: آرزو آقاباباییان، ثویبه پروین، زینب ربانی‌خواه، مرجانه رنجبر، محمد رازقی، محبوبه جوادی‌پور، منصوره جوادی‌پور، مهدی جعفری،مهدی عسکری، حمید قربان‌پور، آزاده قربانی، حامد مغروری، سید محمدرضا میری، مصطفی معمی‌وند، هاله سادات وجدانی

• طراح نشان‌نوشته: حمید قربان‌پور