چندی پیش توفیق داشتم به زیارت (شیرین تر از عسل) نمایشگاه نقاشی پرتره شهدای مدافع حرم، حاصل تلاش سرکار خانم سمانه سادات امیرحسینی، در حرم مطهر رضوی نائل شوم.
در این بازدید، به این خواهر هنرمند و همسر بزرگوارشان پیشنهادی عرض کردم. تکرار این پیشنهاد به خواهر بزرگوار هنرمند دیگری در تبریز، من را بر آن داشت تا چند خطی بنویسم، شاید این عرض، از نظر سایر خواهران هنرمند نقاش نیز بگذرد.

تا بوده، نقاشی پرتره شهید همیشه اولین محصول هنری بوده که پس از شهادت خلق می شده و مردم آن را می دیده اند.
لازم نیست بگوییم پرتره شهید-که گاه با طرح های پیرامونی همراه میشود- همیشه در جستجوی راه یافتن به عمق شخصیت نورانی شهید است.
این محصول، بهانه را برای بیشتر دیده شدن چهره نورانی شهید و بازنشر آن بیشتر می کند.
گاه صورت شهید دریچه ای برای ورود سایر هنرمندان یا مخاطبان به سیرت او و خلق سایر آثار هنری بوده و هست.
بگذریم…
زنان جامعه ما، که هم شهید پرور بوده اند و هم بسیاری خود جلباب سرخ شهادت بر تن نموده اند، در این قصه مظلوم واقع شده اند.
اگرچه شاید یک احتیاط شرعی، یا یک ملاحظه عرفی، باعث شده باشد چهره زنان شهید نمایش و نشر پیدا نکنند، اما به فرض صحت این احتیاط و ملاحظه، دلیلی وجود ندارد که اثری از پرتره این بزرگواران خلق نشود.
چه ایراد دارد اگر یک بانوی هنرمند، تصویر یک بانوی شهید را ترسیم کند تا نسخه ای از آن در بین خانواده و محارم او به یادگار بماند و یا نمایشگاهی از این آثار در مراکز فرهنگی و آموزشی و… که مختصّ بانوان است به نمایش درآید؟!

خواهران هنرمند نقاش پرتره نگار!

اگر تا بحال دست به نقاشی چهره شهیدی نزده اید ، خود را از این فیض محروم نکنید و چنانچه اهل این توفیق هستید، در کنار ترسیم چهره برادران شهیدتان ، به این امر نیز بپردازید . باری که شما باید بردارید، ترسیم چهره زنان شهید است.
شمایید که باید این بزرگ زنان را از غربت درآورید و به بهانه ترسیم صورت محجوب آنان، خط را برای آشنایی مردم با سیرت نورانی شان بشکنید.
این کار را شروع کنید و از محدوده های رئال نگاری نیز بگذرید و در هر اثر خود معنایی را به جان مخاطب منتقل کنید.
مرارت ها و سختی ها و غربت کشیدن های این راه، نشانه ای روشن از سختی های انجام رسالت زینبی شما خواهد بود.
ما هم بعنوان پشتیبان و داعی در خدمت این راه نورانی خواهیم بود ان شاءالله.

آنچه شرط بلاغ بود گفتم. زیاده عرضی نیست!