اگر یک سر به آثار امام – خصوصا کتاب ولایت فقیه و منشور روحانیت-بزنید، به عیان خواهید دید که تندترین تعبیرات، و بغض آلودترین مواخذه ها و به قول ما، بدترین فحش های حضرتش خطاب به آخوندهاست. آخوندهای کثیف مرتجع درباری و روحانی نماهای زشتکار دنیا طلب و شیوخ مدافع اسلام آمریکایی….
آنقدر که عبارت(آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند) پیش آن عبارات، آبرومند و منزّه است!
و به راستی چه پدیده ای زشت تر و چه ترکیبی تهوّع آورتر از آخوندی است که کسوت پیامبر صلوات الله علیه و آله را پوششی برای مطامع شخصی یا جناحی قرار دهد و به جای رسالت اصلی خود که هدایت و خدمت است، به هم افزایی قدرت و ثروت بیاندیشد؟
این قشر آنگاه مشمئز کننده تر می شوند که مردم، بویژه در این عصر، روحانیت راستینِ کمر به خدمت خلق بسته و خون در راه دین نثار کرده را می بینند.
.
محمود بازدار، طراح پوستر (آخوندهای اشرافی) خوب میداند که اگر بخواهد پیام پوسترش در این باره تیز باشد، باید از تیزی کلام امامش استفاده کند.
او و صدا هنرمند جوان این نسل بچه های خمینی هستند که می دانند راه نجات در عصر مبارزه حق و باطل، خشنود شدن به خشنودی خمینی و غضب ورزیدن، طبق غضب خمینی است. و از این تیزگویی ابایی ندارند و به مجامله و تعارف برگزارش نمی کنند.
بلکه باید گفت بیان روشن و بدون ملاحظه این حرف ها توسط هنرمندی به مثابه یکی از مردم، خود نشان از بلوغ انقلاب دارد.
ذکر مستقیم فرمایشات امام در این پوستر البته کار هوشمندانه ای است که مانع چسبیدن انگ های کوته فکرانه به این اثر خواهد شد.
چه می توان کرد؟ این عاقلانه است که فرزندان، از گزند نادانان به پدر خود پناه ببرند…
دیگر نکته قابل توجه در طراحی پوستر، جنبه ی وحدت اسلامی آن است. آوردن فرم های مختلف عمامه که در مذاهب و اقوام مختلف ایران و جهان اسلام مرسوم است، تلویحاً نشان می دهد آخوند اشرافی در میان همه علما و پیروان مذاهب مختلف اسلامی قبیح و غیرقابل قبول است.
.
برای محمود بازدار آرزوی توفیق و برّندگی هر چه بیشتر قلم در مسیر حق را دارم.